Lindholms piano och flygelservice


Start
Om företaget.

Pianostämning
Vårda ditt instrument.

Justering
Service för ditt piano!

Renovering
Ge ditt instrument ett nytt liv.

Besiktning
Ska du byta instrument?

Priser
Aktuella priser.

 

Adress: Kuba 133
893 92 Bjästa

Tel: 0660-29 36 69
Mobil: 0730-51 29 19
E-Mail: daniel@instrumenttekniker.se


Företaget innehar F-skattsedel


STÄMNING

Oavsett hur ofta du spelar eller vilken kvalitet instrumentet har, bör det stämmas minst en gång per år. Vid längre intervaller sjunker tonhöjden och när instrumentet slutligen dras upp och stäms blir stämhållbarheten sämre. Det måste då ofta stämmas flera gånger för att återfå stabiliteten. Man kan göra en uppdragning och stämning samma dag, men ligger instrumentet mycket lågt i ton så krävs det oftast minst ytterligare ett besök.

När jag stämmer instrumentet går jag även igenom pianots mekaniska del för att hålla ägaren uppdaterad om dess skick. Ibland kan mindre problem åtgärdas med ett enkelt ingrepp. Mitt motto är att försöka ge kunden litet mer än bara en pianostämning, varför jag försöker få med denna typ av åtgärd i taxan för en pianostämning. Om man vet med sig att instrumentet har något fel som man kan misstänka är relativt lätt att åtgärda, upplys mig om detta innan så jag kan planera min dag och avsätta tid för att lösa problemet. Detta gäller speciellt då det är något som kräver material som jag vanligtvis inte har med mig i bilen eller i verktygsväskan.


Ibland händer det att det inte går att stämma ett instrument. Oftast beror det på att stämnaglarna sitter så löst att en pianostämning blir omöjlig. Naturligtvis utför jag inte ett jobb som jag vet inte kommer att hålla måttet, men jag kan vara tvungen att debitera en milersättning ifall jag rest från Örnsköldsvik utan att ha andra jobb i området.

Jag är examinerad vid Kungliga musikhögskolan som pianostämmare.

Några enkla råd om hur du sköter ditt instrument

Oavsett vilken kategori Du själv som ägare till ett piano eller en flygel tillhör, finns det några enkla grundläggande regler att tänka på. Dessa råd är sammanställda av SPTF - Svenska pianostämmare och -teknikerföreningen.

Klimat/miljö Ett piano eller en flygel är i huvudsak byggt av levande material och trivs bäst i ett stabilt inomhusklimat med jämn temperatur och luftfuktighet.

Vårt skandinaviska klimat är mycket varierande. Regn och fuktighet på hösten, ofta med en abrupt övergång till vinter och minusgrader, då luften i våra centralvärmda hus blir extremt torr. Pianots placering i miljön spelar därför en stor roll både beträffande stämhållning och mekanikens funktion.

Luftfuktigheten bör, om det är möjligt, ligga mellan 40-60% relativ luftfuktighet. Olämpliga placeringar är framför fönster och värmeelement, där instrumentet ju kan utsättas för starka temperaturväxlingar, eller i lokaler med extremt varierande klimat. Har pianot stått en längre tid i ett svalare rum eller förråd bör man om möjligt försöka att gradvis "vänja" in instrumentet till en högre temperatur.

Pianostämning
Oavsett hur ofta du spelar eller vilken kvalitet instrumentet har, bör det stämmas minst en gång per år. Vid längre intervaller sjunker tonhöjden och när instrumentet dras upp och stäms blir stämhållningen sämre än normalt. Det måste därför ofta stämmas flera gånger.

Mekanik
En regelbunden översyn av mekanik och andra tekniska funktioner är viktig, eftersom dessa påverkas av klimatförändringar och slitage. När mekanikdelar är slitna och har hamnat i fel lägen försämras både tonen och anslaget.

En fel inställd mekanik slits dessutom onormalt snabbt, och går förfallet för långt kan det bli svårt, och därmed dyrt, att åtgärda. Dessutom är det inte säkert att det alls går att helt återställa instrumentets ursprungliga kapacitet.

Rengöring
Rengör gärna tangenterna med en lätt fuktad trasa, eventuellt med mycket mild tvållösning. Tvätta ett par tangenter åt gången och torka dem genast torra. All inre rengöring, t ex dammsugning bör ombesörjas av fackman.

Sammanfattning
Placera instrumentet där det utsätts för så små temperatur- och luftfuktighetsförändringar som möjligt. Undvik drag och temperaturväxlingar, till exempel från fönster, värmeelement, öppen spis etc. Undvik också direkt solljus, som skadar ytbehandlingen och bleker fanér. Undvik vatten eller andra vätskor i instrumentets omedelbara närhet. En utspilld blomvas är förödande för mekanik och strängar. Låt instrumentet få minst sin årliga stämning så får du samtidigt en översyn av mekanikens kondition och hjälp med att ta bort damm och dylikt i pianot.
flygelstämmare flygeltekniker övik ö-vik musik flygel steinway & sons yamaha malmsjö bechstein stämmare pianoservice teknik service tekniker reparationer  
Sidan uppdaterades senast 2012-02-03